Sexuálne orientácie, o ktorých existencii nemáte ani tušenie

Každý z nás sa už isto stretol s pojmom sexuálna orientácia. Poznáme heterosexuálnu, nie menej známa je nám homosexuálna orientácia a do kontaktu sme prišli už  aj s bisexualitou. Vedeli ste však, že existujú aj iné , o ktorých existencii veľa ľudí ani netuší ? Ak nie, tak v tomto článku sa o nich dozviete viac.

Asexualita

Asexualita je neprejavovanie sexuálnej náklonnosti k akémukoľvek pohlaviu. V súčasnosti v odborných kruhoch prebieha diskusia o tom, či ide o sexuálnu disfunkciu alebo o ďalší druh sexuálnej orientácie. Niektorí sexuológovia tvrdia, že ide skôr o druh hypoaktívnej sexuálnej poruchy (frigidita, sexuálna averzia, sexuálna apatia) a nedá sa zaradiť k sexuálnym orientáciám. Členovia komunity asexuálov však jednohlasne tvrdia opak. Viete si  však predstaviť, že  by vás nikto nikdy nepriťahoval?

Demisexualita

Demisexualita znamená, že osoba, nemá sexuálnu príťažlivosť, pokiaľ nie je s niekým silne emocionálne spojená. Ide o orientáciu, ktorá sa nachádza medzi  sexuálnym a asexuálnym správaním. Náhodné známosti a sex na jednu noc je týmto ľudom viac ako cudzí.

Polysexualita

Polysexualita znamená príťažlivosť k viac ako jednému pohlaviu. Jedná sa o bisexuálne orientovaných ľudí, ktorí tvrdia, že existuje viac ako len dve pohlavia. Z ich definície vznikli napríklad zoženštili muži alebo mužatky. Podľa nich je skrátka pohlaví viac.

Pansexualita

Pokiaľ nechápete rozdelenie na bisexuálov, polysexuálov či asexuálov, tak pansexuáli vám to rozhodne neuľahčia. Pansexualita je sexuálna orientácia charakterizovaná silnou príťažlivosťou, romantickou láskou alebo sexuálnym upokojením k ľuďom bez ohľadu na ich rodovú identitu alebo biologickú pohlavnosť. Skrátka pansexuálov priťahuje všetko. A naozaj úplne všetko, čo si len dokážete predstaviť.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.