Ako sa pripraviť na rekvalifikáciu ?

Ak ste vedení na úrade práce a nedarí sa vám zamestnať, tak môžete požiadať o rekvalifikačný kurz, ktorý zabezpečuje najmä Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj zamestnávateľ pre svojho zamestnanca či mimovládne alebo súkromné organizácie. V nasledujúcom článku sa dozviete všetko potrebné, čo by ste o rekvalifikácii mali vedieť.

Pred rekvalifikáciou

Výber kurzu

Začnete tým, že si vyberiete nejaký zaujímavý rekvalifikačný  kurz, o ktorý by ste mali záujem. Pokračujte tým, že oslovíte čo najviac poskytovateľov rekvalifikácie a zistite si tiež základné informácie o ponukách – najmä aká je cena, rozsah, obsah rekvalifikácie a kedy je predpokladaný termín kurzu. Po zvážení všetkého, si vyberte  poskytovateľa, ktorý vám vyhovuje.

Podanie žiadosti

Požiadavku na rekvalifikáciu podajte na príslušnom úrade práce na predpísanom formulári, najneskôr do 14 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Požiadavku vyplňte, nezabúdajte ,že musí v nej byť potvrdenie od poskytovateľa rekvalifikácie a prípadne  potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru. Súčasťou prílohy je aj čestné vyhlásenie.

Schválenie

Teraz už všetko záleží od úradu. Je čisto na ňom či  vašu žiadosť schváli alebo neschváli. V prípade, že vám ju schváli, uzatvorí s vami dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu v hodnote kurzovného uvedeného v potvrdení od poskytovateľa kurzu. Nezabudnite, že ešte pred začiatkom rekvalifikácie musíte odovzdať RE-PAS tomu, kto vám kurz poskytne.

V priebehu rekvalifikácie

  • na kurz musíte nastúpiť v termíne, ktorý ste si dohodli s jej poskytovateľom
  • musí začať do 60 kalendárnych dní od vystavania potvrdenia od poskytovateľa rekvalifikácie, inak vám úrad príspevok neposkytne
  • podmienkou je tiež úspešné ukončenie celého kurzu a záverečnej skúšky

Po rekvalifikácii

  • Do 15 dní od skončenia kurzu musíte na úrad práce doručiť:
  • doklad o ukončení rekvalifikácie
  • faktúru alebo iný doklad od poskytovateľa rekvalifikácie
  • žiadosť o úhradu príspevku
  • splnomocnenie k úhrade príspevku na rekvalifikáciu poskytovateľovi rekvalifikácie

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.