Ako prebieha UX testing

 

Postup testovania UX je závislý na konkrétnom projekte a použitej metóde. V tomto článku sa budeme venovať hlavne  A/B testingu, eye-trackingu, scroll trackingu a heatmap clicku.

  1. Zoznámenie sa s projektom a očakávanými výsledkami. UX špecialista sa s Vami porozpráva o cieľoch a očakávaniach testovania. Detailne sa zoznámi s webovými stránkami či testovaným produktom.
  2. Voľba metódy a scenárov. Na základe zistených informácií sa vyberie metóda alebo scenár s najlepším pomerom kvality výstupov a nákladov.
  3. Výber užívateľov. Podľa typu testovania sa zvolí okruh potenciálnych používateľov. Testovanie môže prebiehať priamo na webovej prezentácii či na špecializovanom pracovisku s vašimi existujúcimi alebo potenciálnymi klientmi
  4. UX testovanie. Testovanie prebieha dovtedy, kým sa nezískajú všetky potrebné dáta. Dĺžka prípravy podkladov a vlastného zberu sa v jednotlivých metódach odlišuje. Napríklad pri eye-tracking je najnáročnejšou fázou príprava podkladov a následné vyhodnotenie. Pri samostatnom testovaní môže prebiehať jeden deň. A/B testovanie býva naopak časovo najnáročnejšou časťou práve zber dát.
  5. Analýza a prezentácia výsledkov. Po získaní potrebných dát prebehne ich vyhodnotenie. UX špecialista následne odprezentuje závery, prípadne v spolupráci s ďalšími odborníkmi uskutoční ich aplikáciu.

Zameranie na detaily

UX testovanie umožňuje získať dáta, ktoré vám následne  zjednodušia  nákupný proces alebo a vykoná aj  ďalšie úpravy ,ktoré vedú  k zvýšeniu konverzie. Ďalej Vám pomôže pochopiť, čo sa deje pred monitormi užívateľov. Zapracovanie výsledkov prináša značné konkurenčné výhody, preto je UX testovanie u stredných a veľkých projektov stále populárnejšie.

 

V prípade záujmu o UX testovanie sa neváhajte obrátiť na spoločnosť  primegentle.com, ktorá Vám navrhne ideálne  riešenie na mieru.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.